Sản phẩm | Thị trường | Tải Tài Liệu | Quan hệ cổ đông | Đoàn thể

Nhóm Thực Phẩm
Bột mì Chùm Nho
Bột mì Tulip
Bột mì Hoa Mai
Nhóm Thức Ăn Chăn Nuôi
Bột mì Cành Mai
Thông Tin Về Sản Phẩm
Bột mì Kim Cương Đỏ
Bột mì HP Xanh
Bột mì HP Đỏ
Danh mục sản phẩm

Tin tức mới
11.10.2017 10:39
Thông báo về việc Công ty rút đăng ký công ty đại chúng.
26.09.2013 07:48
Thông báo trả cổ tức năm 2012
11.04.2012 08:08
Công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT
07.11.2011 09:28
Hội đồng quản trị Công ty CP Bột mì Bình An quyết định lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung tên viết tắt và sửa đổi Điều lệ Công ty.
26.10.2011 13:59
Ủy Ban chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty CP Bột Mì Bình An

Photo

Đường dây nóng
  Tel : 08. 3856 9234
  Fax: 08. 38504 657

Địa chỉ trụ sở chính: 2623 Phạm Thế Hiển
Phường 7 - Quận 8, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 84 8 3856 9234 - Fax: 84 8 3850 4657
Email: info@vinabomi.com.vn

Copyright © 2009 VINABOMI. All Right Reserved. Design by Vihan