Sản phẩm | Thị trường | Tải Tài Liệu | Quan hệ cổ đông | Đoàn thể

Giới thiệu
Điều lệ Công ty Cổ Phần Bột mì Bình An-Vinabomi

Điều lệ này của Công ty Cổ Phần Bột mì Bình An-Vinabomi (dưới đây gọi là "Công ty") là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công ty. Công ty CP Bột mì Bình An-Vinabomi, là Công ty cổ phần, được thành lập theo luật Doanh nghiệp, và theo Quyết định số 4196/QĐ/BNN-TCCB ngày 23/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chuyển bộ phận doanh nghiệp Nhà nước Công ty Bột mì Bình An trực thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền nam thành công ty cổ phần

Những tin khác
Lịch sử phát triển và hoạt động
 []

Tin tức & sự kiện
Thông báo về việc Công ty rút đăng ký công ty đại chúng.
  • Thông báo về việc Công ty rút đăng ký công ty đại chúng như sau:
  • Căn cứ công văn số 6566/UBCK-GSĐC ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về việc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Bột Mì Bình An - Vinabomi kể từ ngày 26 tháng 09 năm 2016.
  • Trân trọng.

Những tin khác
Thông báo trả cổ tức năm 2012 [26.09.2013 07:48]
Công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT [11.04.2012 08:08]
Hội đồng quản trị Công ty CP Bột mì Bình An quyết định lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung tên viết tắt và sửa đổi Điều lệ Công ty. [07.11.2011 09:28]
Ủy Ban chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty CP Bột Mì Bình An [26.10.2011 13:59]
Thông báo chốt danh sách Cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng năm 2011 [24.10.2011 13:33]

Quan hệ cổ đông

Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông năm 2016
Chi tiết vui lòng tải file: BBHopDHDCD2016.pdf

Những tin khác
Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông năm 2015  [17.08.2017 15:09]
Báo cáo thường niên năm 2015  [03.04.2017 13:34]
Báo Cáo Tài Chính Năm 2015 Đã Kiểm Toán  [29.03.2017 14:26]
Báo cáo thường niên năm 2014 và tình hình quản trị 2014 2015  [10.03.2017 15:04]
Nghị quyết ĐHĐCĐ lần XI năm 2016  [10.10.2016 10:30]
Danh mục sản phẩm

Sản phẩm tiêu biểu
                   

Khách viếng thăm
 Online 002
 Hits 000117687

Lịch
Tháng Mười một 2018
T2T3T4T5T6T7CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 <  > 

Photo

Đường dây nóng
  Tel : 08. 3856 9234
  Fax: 08. 38504 657

Thông tin cần biết
Tỷ giá
Giá vàng
Thời tiết
Chứng khoáng

Địa chỉ trụ sở chính: 2623 Phạm Thế Hiển
Phường 7 - Quận 8, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 84 8 3856 9234 - Fax: 84 8 3850 4657
Email: info@vinabomi.com.vn

Copyright © 2009 VINABOMI. All Right Reserved. Design by Vihan